Softech” Program Softech Gastro Szef

2061,80

Opis

Program GASTRO – prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaży , w tym sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wskaźniki food cost oraz zapotrzebowanie surowcowe. Dane z programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również a automatyczną dekretacją do wybranych systemów finansowo-księgowych. FUNKCJE PROGRAMU prowadzenie gospodarki wielomagazynowej obsługa firm posiadających wiele lokalizacji zdalnych (sieć lokali) pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży posiada moduł fakturujący i sprzedaży pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych prezentuje raporty historii artykułów informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw posiada raporty produkcji dziennej informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw) wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce posiada moduł automatycznych zamówień umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów umożliwia wprowadzanie dokumentów MM, SN za pomocą inwentaryzatora umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat (moduł gastronomii zamkniętej) prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS) Program umożliwia eksport danych do plików: xls, txt, dbf, xml

zestaw zeszytów a5, szkice do rysowania, powyżej po angielsku, chodniczek, jak drukować z telefonu na drukarce brother, szafa 140×240, ile mam punktów navigator, łóżko piętrowe z biurkiem dla dorosłych

yyyyy