Biomus Askorbinian Sodu 1000g

61,91

Opis

Askorbinian sodu 1 kg Stanlab

Sodium ascorbate

Witamina C w łagodniejszej wersji. Nie zalecany dla osób stosujących dietę niskosodową.

Wzór chemiczny: C6H7O6Na

Postać: Krystaliczna

Askorbinian sodu (E301) – organiczny związek chemiczny z grupy askorbinianów, sól kwasu askorbinowego i sodu.

Otrzymywany jest poprzez fermentację glukozy oraz utlenianie.

Stosuje się go jako przeciwutleniacz, dodatek do żywności i odczynnik chemiczny.

Synonimy: sól kwasu askorbinowego (witamina C) i sodu.

Zazwyczaj proporcja: 889 kwasu askorbinowego i 111 g sodu.

Właściwości:
– ciało stałe
– kolor biały
– bez zapachu
– pH: 6,0 – 7,5 (100 g/l H2O, 20°C)
– temperatura topnienia: 218°C – rozkład
– ciężar nasypowy: około 840 kg/m3
– rozpuszczalność:
w wodzie: około 620 g/l (20°C)

Uwagi:

Produkt specjalnego przeznaczenia o podwyższonej czystości.

Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna według systemu GHS*.

*System GHSzawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, w tym także zagrożeń związanych z właściwościami fizycznymi chemikaliów. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i kart charakterystyki.
Celem GHS jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne. Kryteria klasyfikacji zagrożeń zostały zharmonizowane. Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach.

etoya, drukowanie w kolorze, hurtownia papiernicza bielsko, wiszacy organizer, chryzantemy sztuczne, narzuta na lozko 140×200, toaleta damska oznaczenie, bejca biala, zabawki dla malucha, kolory 16, matic

yyyyy